kiviju@kiviju.si
+386 41 318 824

Sobe

Soba 1.1

 • 12m2
 • 250 EUR +100 EUR mesečni stroški
 • 2×160 EUR +2×70 EUR mesečni stroški

Zasedena do 30.6.2024

Soba 1.2

 • 16m2 + terasa 9m2
 • 290 EUR +100 EUR mesečni stroški
 • 2×190 EUR +2×70 EUR mesečni stroški

Zasedena do 30.6.2024 (Obstaja možnost podaljšanja)

Soba 1.3

 • 7m2 + terasa 6m2
 • 230 EUR +100 EUR mesečni stroški

Zasedena do 31.10.2023 (Obstaja možnost podaljšanja)

Soba 2.1

 • 12m2
 • 250 EUR +100 EUR mesečni stroški

Zasedena do 30.6.2024 (Obstaja možnost podaljšanja)

Soba 2.2

 • 15m2 + balkon 5m2
 • 270 EUR +100 EUR mesečni stroški
 • 2×180 EUR +2×70 EUR mesečni stroški

Zasedena do 30.9.2023 (Obstaja možnost podaljšanja)

Soba 3.1

 • 15m2
 • 250 EUR +100 EUR mesečni stroški
 • 2×170 EUR +2×70 EUR mesečni stroški

Zasedena do 29.2.2024 (Obstaja možnost podaljšanja)

Soba 3.2

 • 15m2
 • 250 EUR +100 EUR mesečni stroški
 • 2×170 EUR +2×70 EUR mesečni stroški

Zasedena do 30.6.2024 (Obstaja možnost podaljšanja)

Soba 3.3

 • 6m2
 • 170 EUR +100 EUR mesečni stroški

Zasedena do 31.12.2023 (Obstaja možnost podaljšanja)